ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ЦОГТ СУМ
ЗАРЛАЛ
Цогт сайхан нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
Нийгмийн даатгалын байцаагч
  • Цогт сумын Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх

    2016.11 сарын байдлаар Өндөр настны тэтгэвэр авагч-258 хүнд 717790,2 мя.төг, тахир дутуугийн тэтгэвэр авагч 52 хүнд 127663.9 мя.төг, тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагч 16 хүнд 38463,8 мя.төг, цэргийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагч 1 хүнд 2656.0 мя.төг, жирэмсэн амаржсаны тэтгэмжид 5 хүнд 11534.3 мя.төг, ХЧТА-ын тэтгэмжид 5 хүнд 283.3 мя.төг, оршуулгын тэтгэмжид 11 хүнд 7960.0 мя.төг, ажилгүйдлийн тэтгэмжид 10 хүнд 11987.0 мя.төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмжүүдийг тус тус олгосон байна. 2016 онд ...

    2016-11-11 17:13:24 Дэлгэрэнгүй...