ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ЦОГТ СУМ
ЗАРЛАЛ
Цогт сайхан нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн
  • Цогт сумын Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээ хүртэгч иргэдийн мэдээлэл

    Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн үйлчилгээ авагч иргэдийн судалгаа 2016.10 сарын байдлаар Сар бүр олгох тэтгэвэр ахмад настны тэтгэвэр-3, ХБИ-ний тэтгэвэр-50, Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр-17 иргэн, байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан болон ХБИ, хүүхдийн асаргаа нийт-38 иргэн, телефон утасны зардал 3 иргэн тус тус хүртэж байна. Алдар цолтой ахмад настан-2, алдарт эхийн 1-р одонтой-92, 2-р одонтой-195 эх, жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж-64 эх тус тус үйлчилгээгээ хүртэж байна.

    Ахмад настан...

    2016-11-11 16:58:06 Дэлгэрэнгүй...