ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ЦОГТ СУМ
ЗАРЛАЛ
Цогт сайхан нутгаа хамтдаа хөгжүүлье. Бид та бүхэндээ сумын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ил тодоор хүргэж байхаар энэхүү вэбийг бүтээн танд өргөн барьж байна.
Захирамж
  • 2016 оны захирамжууд
    ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН ЦОГТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖ 20…оны… сарын ….өдөр Дугаар …. Тахилт Малжуулах төслийн мал орлого болгох тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын туахй хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.12 дахь заалт, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2009 оны 47 тоот тушаалын журмын 3.1.1 дэх заалт, Нягтлан бодох бүр...
    2016-11-17 11:00:24 Дэлгэрэнгүй...